Behandlingar

Jag erbjuder alternativ- och komplementär behandling för enskilda individer samt för företag/organisationer inom följande områden:

De behandlingar som erbjuds riktar sig till exempel till de personer som vill byta jobb, är föremål för uppsägning, omorganisation eller är långtidssjukskrivna.

Det finns även möjlighet till behandling i hemmet.

Jag har föreläsningar om Whiplashskador och om "Hur man kommer på rätt köl igen....
- ingenting är omöjligt.