Praktiska arbetet

Hur arbetar jag då praktiskt i företaget? 

  • Coachingsamtal
  • Att få personen att inse det personliga ansvaret för hälsa, livsstil och tanke
  • Att ge personen insikt om självförtroendets betydelse samt ge dem god förtrogenhet kring mental träning
  • Genom att möta personen i den situationen den befinner sig i
  • Genom stöd finna vägen och glädjen fram igen.

Detta sker genom t. ex.

MÅL

ÅTGÄRDER

LÄMPLIG METOD

  • Att öka förståelsen, betydelsen och sambandet mellan tanke, känsla, beteende och betydelsen av ändrad livsstil.

Utforska attityder och värderingar och få hjälp med att ändra beteendet

Föreläsningar med grupparbeten, samtal och visualiseringar.

  • Att öka självinsikten. Självinsikt, att lära känna sig själv, sina möjligheter, förståelsen för andra människor och sina utvecklingsbehov

Mental träning, praktiska övningar, medveten närvaro. Kommunikationsövningar

Positivt tänkande (självförtroende handlar om ens förmåga att prestera, medan självkänsla är medvetenheten om den egna personlighetens värde, oavsett prestation), betydelsen av egenansvar, mental träning, praktiska övningar

  • Att öka kunskapen i frågan om stress

Information och samtal om sambandet mellan hälsa och tanke

Avslappnings- och tankefältsövningar

Syftet med ovanstånstående är att genom att lyfta fram individen få den att öka självkänsla, självkännedom, självinsikt och det egna ansvaret. Jag använder en samtalsmetod med uppmuntrande, stöttande och vägledande funktion. Jag skapar indivuella utvecklings- och åtgärdsplaner - Mitt arbetssätt bidrar med mätbara resultat.

Och sist - men inte minst - den personliga utvecklingen och balansen i livet.